Skolestart for elevene

Skolestart ved Vågen vgs. 17 august

Skolestart er et viktig springbrett for å gi elevene våre det beste utgangspunktet for kommende skoleår, både faglig og sosialt. I skolestarten dannes viktige relasjoner mellom elever og mellom lærere og elever. Ved Vågen vgs benytter vi VIP-makkerskap som et verktøy i skolestarten for elevene.

VIP makkerskap handler om å gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole, der en lærer å se hverandre og selv oppleve å bli sett. Makkerskap handler ikke om at lærerne skal framtvinge vennskap, men om å øve elevene i å være gode kollegaer.

Elevene møter opp torsdag 17 august etter følgende tider:

VG1 elever kl. 0900 i Vågensalen

VG2 elever kl. 1000 i Vågensalen

VG3 elever kl. 1200 i Vågensalen

 

Vi ønsker alle elever og lærere en riktig god skolestart! 

Del denne artikkelen på: