• Forside
  • Aktuelt
  • Informasjon om studieturer for fremmedspråk i uke 39

Informasjon om studieturer for fremmedspråk i uke 39

I forbindelse med gjennomføringen av  fremmedspråkturer til henholdsvis Berlin, Nice og Barcelona i uke 39 har reiselederne sammen med rektor foretatt en risikovurdering i forhold til reisemålet.

Reiselederne skal følge skolens beredskapsplan, som beskriver hvem en kontakter og hvordan en skal opptre hvis noe skulle skje.

Alle elever og reiseledere skal også registrere seg på reiseregistrering.no, slik at udi har den nødvendige informasjonen om hvem som er i landet.

Dette kan elevene gjøre i forkant, eller de vil få hjelp av reiselederne til det under flyreisen.

Alle elever har også fått beskjed om å legge inn nødvendige nødnummer og reiseledernes nummer på telefonen sin.

Sikkerheten til elevene vil ellers bli ivaretatt gjennom at skolens ordensreglement blir praktisert. Dette har foresatte lest og signert, og der vil dessuten være faste avtaler om innetider og melding til reiseleder om at en er trygt i hus.

studietur
Del denne artikkelen på: