Skolerute 2016-17

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2
I skoleruta for 2016-2017 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren. 
Elevane skal ha 190 skoledagar.

Klikk deg inn på artikkelen for å se skolen sin plan.

Last ned vedlegget til høyre.

Del denne artikkelen på: