UNGDATA-undersøkelsen

I uke 11-13 skal Vågen vgs. på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune, KoRus-Vest og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet,
gjennomføre UNGDATA-undersøkelsen 2019.
Fylkeskommunen har bestemt at det er elevene på vg 1 og vg 2 som skal delta. Informasjon om undersøkelsen og hva denne går ut på er sendt ut til foresatte.
Det er i utgangspunktet frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å være med.

Del denne artikkelen på: