• Forside
  • Aktuelt
  • Vågen vgs er med i et internasjonaliseringsprosjekt

Vågen vgs er med i et internasjonaliseringsprosjekt

Vågen vgs er med i et internasjonaliseringsprosjekt gjennom Erasmus + : Early Warning – Early Reaction, sammen med partnere fra Sverige og Spania. Prosjektet inneholder flere elementer , bla å utvikle et verktøy for å kartlegge elevenes tilhørighet til skolen.

I løpet av uke 51 vil alle elever motta en mail hvor de blir bedt om å svare på en undersøkelse, vedlagt ligger mer informasjon om dette.

Vi håper at så mange som mulig vil delta på dette og på den måte være med på å utvikle et nyttig verktøy for skolen

Mvh
Bente Jelsa
rektor

Del denne artikkelen på: