Elevens fysiske og psykososiale miljø

Alle elever har en lovfestet rett til et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen ønsker å legge vekt på et aktivt og systematisk arbeid for å etablere et trygt og godt skolemiljø for elevene. I lenken under finner du skolens handlingsplan knyttet til elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Merk spesielt siste del av handlingsplanen: Rutiner for varsling og oppfølging av krenkende atferd, vold, trusler eller trakassering.

Del denne artikkelen på: