Hvordan melde fravær

Hvordan melde fravær:

Elevene melder fravær til kontaktlærer via it´s learning samme dag.

Kontaktlærer skal ringe eller sende epost hjem til elever (under 18 år) som ikke gir beskjed om fravær samme dag. Hvis en elev ikke kan møte til en vurderingssituasjon, skal faglærer også ha melding om dette, i forkant.

For elever i Vg1 gjelder følgende: Foreldre / foresatte melder fravær, også timefravær, via epost til kontaktlærer samme dag. Kontaktlærer fører inn fraværet i Skolearena når meldingen om fraværet er mottatt. Eleven melder selv fra til faglærer om fravær ved formelle vurderingssituasjoner. Foresatte som unnlater å melde fra kan kalles inn til møte med kontaktlærer for avklaring.

Dersom en unnlater å melde fravær, kan det få konsekvens for ordenskarakteren for eleven. Mer enn 15 min. forseintkomming regnes som 1t fravær. Fravær innenfor 15 min vurderes i forhold til ordenskarakter.

Del denne artikkelen på: