Hvordan melde fravær

Hvordan melde fravær:

Elevene melder fravær til kontaktlærer via it´s learning samme dag.

Kontaktlærer skal ringe eller sende epost hjem til elever (under 18 år) som ikke gir beskjed om fravær samme dag. Hvis en elev ikke kan møte til en vurderingssituasjon, skal faglærer også ha melding om dette, i forkant.

Dersom en unnlater å melde fravær, kan det få konsekvens for ordenskarakteren for eleven. Mer enn 15 min. forseintkomming regnes som 1t fravær. Fravær innenfor 15 min vurderes i forhold til ordenskarakter.

Del denne artikkelen på: