Ferdighetsprøver

Ferdighetsprøven er et frivillig tilbud til primærsøkere, og du vil få invitasjon til å melde deg på etter at søkerlistene til MDD er tilgjengelige for skolen. Prøvene avholdes innenfor den fordypningen du har valgt, dvs. musikk, dans eller drama. Skolen vil kunne gi elever som tar ferdighetsprøven 0, 7 eller 15 tilleggspoeng etter kriteriene nederst på siden. Det kan også tas hensyn til ønsket instrumentfordeling ved tildeling av poeng.

Antallet søkere som kan få tilleggspoeng er begrenset til 50% av kapasitet innenfor hvert programområde. Skolen vil sende ut mer utfyllende informasjon om ferdighetsprøvene til sine primærsøkere i mars/ april.

Kriterier for prioritering av søkere ved gjennomføring av ferdighetsprøve musikk, dans og drama i Rogaland Fylkeskommune:

MUSIKK: 
15 tilleggspoeng: Eleven viser stort og utviklet talent og er på et svært høyt nivå både når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse. 
7 tilleggspoeng: Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling både når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse. Eleven møter godt forberedt og viser engasjement under ferdighetsprøven.

DANS: 
15 tilleggspoeng: Eleven viser stort og utviklet talent og er på et svært høyt nivå både når det gjelder danseteknikk og uttrykk. Eleven har svært gode fysiske forutsetninger for dans og viser kreativitet og personlighet i utøvelsen av dans. Eleven viser stort engasjement, konsentrasjon og innsats under danseprøven.

7 tilleggspoeng: Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling både når det gjelder danseteknikk og uttrykk. Eleven har gode fysiske forutsetninger for dans. Eleven kan ta instruksjon, og viser engasjement, konsentrasjon og innsats under danseprøven.

DRAMA: 
15 tilleggspoeng: Eleven viser svært store ferdigheter/ forutsetninger og er på et meget høyt nivå med hensyn til kreativitet, forståelse for sceniske virkemidler og spill. Eleven viser stor forståelse for tekst, bruk av rommet, og har en tydelig scenisk tilstedeværelse. Eleven viser svært god evne til å uttrykke seg fysisk.

7 tilleggspoeng: Eleven viser gode ferdigheter/ forutsetninger og er kommet godt i gang med sin utvikling av spill. Eleven viser evne til å ta instruksjon. Eleven viser god forståelse for tekst, bruk av rommet, og har scenisk tilstedeværelse

Del denne artikkelen på: