Internasjonal engelsk

INTERNASJONAL ENGELSK - VG2 MDD, MK, KDA

Nesten uansett hvor veien tar deg videre etter Vågen, vil gode engelskkunnskaper være en viktig del av jobb eller utdanning. Det blir stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert nivå.

Mange universitet og høyskoler, også i Norge, har hele eller deler av undervisningen på engelsk. I flere land er en engelsktest opptakskrav til universitetene.

INTERNASJONAL ENGELSK er et spennende fordypningsfag i VG2 som bygger videre på VG1-kurset. Gjennom litteratur, film og medier får du lære mer om internasjonalt samarbeid, globale utfordringer og kulturforståelse.

Faget vil videreutvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk og evnen din til kritisk analyse og refleksjon.

Les mer og se på læreplanen her:

http://www.udir.no/kl06/ENG4-01/Hele/Komplett_visning

Del denne artikkelen på: