Matematikk på studieforberedende utd.prog

Matematikk på studieforberedende utdanningsprogram MK/KDA/MD

Ved Vågen vgs velger du 1P eller 1T i VG1. Dette er grunnlaget for hva du kan velge de to neste årene. Litt forenklet kan det settes opp slik:

VG 1 VG 2 VG 3
1P (5t) 2P (3t)  
1T (5t) 2P (3t)  
R1 (5t) R2 (5t)

Figur 1.

Fagene 1P og 1T er helt likestilt når det gjelder poeng og karakter når du skal søke videre studier som krever generell studiekompetanse. Det betyr at 1P sammen med 2P er nok til å søke mange studier ved norske universitet og høyskoler. 1T gir deg mulighet til å velge R1 i VG2 og bygge på med R2 i VG3 på Vågen vgs. Se figur 1.
Noen studier har spesielle realfagskrav. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfag- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på  samordnaopptak.no.

R1 og R2 er begge 5 timersfag med rask progresjon og mange læreplanmål. Her er det viktig at du er godt motivert til ekstra innsats, og at du liker å møte utfordringer når du jobber med oppgaver hjemme og på skolen. Det viktige her er ikke bare å finne rett svar, men å forstå hvordan du kan finne rett svar, vurdere hvor rimelig svaret er og hvorfor det er slik.

Skal jeg velge 1P eller 1T?
Læreplanmålene i 1P er færre enn i 1T, samtidig har 1P (grønn pil) en mer moderat utviklingskurve der en henter opp igjen mye av ungdomsskolens læreplanmål (grå pil) og så bygger videre på disse. Emner som geometri, sannsynlighet, grafisk fremstilling og funksjoner og økonomi inngår her. I 2P fortsetter dette løpet med fordypning innen funksjonslæren og med påfyll under emnet statistikk. Løpet er tilpasset flere videre studier.

rekkeopp

Læreplanmålene i 1T (blå pil) er flere og mer krevende samtidig som progresjonen er raskere, det vil igjen si at her er mindre repetisjon fra ungdomskolen. 1T kurset inneholder emner som algebra, likninger, logaritmer, funksjoner av høyere grad og sannsynlighet. 1T forbereder deg til videre studier i matematikk, i første omgang R1 og R2, som igjen gir deg spesiell studiekompetanse ved søking til høyskoler og universiteter. 

piler

Figur 2.

 

Oversikt over fag med tilleggspoeng som vi tilbyr på Vågen vgs:

Timer pr uke Fag Tilleggspoeng
5 Fysikk 1 – VG2 0,5
5 Matematikk R1 – VG2 0,5
5 Matematikk R2 – VG3 1
5 Teknologi og forskningslære 1 – VG3 0,5
5 Fremmedspråk 3 – VG3 1

Se mer informasjon om de ulike fagene under Valgfrie programfag.

Kilder:
Foto: Kvante Media

Samordnaopptak.no 

Del denne artikkelen på: