Bruk av elevbilder på skolen sin hjemmeside

Vedlagte skjema brukes til å samtykke i at Vågen vgs kan bruke bilder fra aktivitet på skolen i markedsføring på nettsidene, sosiale medier eller i sammenheng med utdanningsmesser eller andre markedsføringsaktiviteter. I tillegg inneholder elevopplysningsskjemaet elevene fyller ut ved skolestart et punkt om bruk av bilder i inneværende skoleår

Del denne artikkelen på: