Generelt om eksamen

Eksamensdatoene vil du finne i klassens Google-kalender. Alle eksamensdatoer legges ut i kalenderen i løpet av mars/april, men datoene for de sentralgitte eksamenene (de som Utdanningsdirektoratet har ansvar for), finner du allerede nå, under Vedlegg. (Eksamensplan fra Utdanningsdirektoratet).

I klassens kalender vil du også finne tidspunkt for melding om uttrekk, og her publiseres også navnene på de elevene som trekkes ut til eksamen. En papirkopi av uttrekket, med navn og tidspunkt for oppmøte, henges opp på egen oppslagstavle, merket "Informasjon om eksamen". Denne tavlen finner du ved siden av biblioteket.

Til mange skriftlige, sentralgitte eksamener utarbeides det egne veiledninger som gir informasjon om hvordan eksamen skal vurderes. Veiledningen er generell og skal gjennomgås med elevene i aktuelle fag i god tid før eksamen. Sensorene bruker eksamensveiledningene som en felles referanseramme i sitt arbeid. 

I eget vedlegg, til høyre på denne siden, finner du en oversikt med "ofte stilte spørsmål om eksamen". Denne oppdateres fortløpende og er foreløpig nokså ufullstendig.

Tillatte hjelpemidler til eksamen etter Kunnskapsløftet. Se vedlegg hos Udir.

Retningslinjer for eksamen. Se vedlegg (utarbeidet av Rogaland fylkeskommune).

Fusk til eksamen. Se vedlegg hos Udir.

Div. annen informasjon om eksamen:

Eksamen deles gjerne i to hovedkategorier:

  1. Sentralgitt eksamen: Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at det utarbeides eksamensoppgaver i fag med sentralgitt eksamen. Det betyr at alle landets elever som skal avlegge eksamen i slike fag, får samme eksamensoppgave. (Eks.: Norsk hovedmål for vg3 studiespesialisering). Hvert halvår publiserer Utdanningsdirektoratet en oversikt over tidspunkt for avvikling av eksamen i fag med sentralgitt eksamen. Se vedlegg.
  2. Lokalgitt eksamen: Den enkelte fylkeskommune eller videregående skole er ansvarlig for utarbeidelsen av eksamensoppgaver i fag med lokalgitt eksamen. Der fylket er ansvarlig, utarbeides det en felles fylkeskommunal lokalgitt eksamen for elever i Rogaland. (Eks.: Matematikk yrkesfag). Andre lokalgitte eksamensoppgaver utarbeides på den enkelte skole eller i samarbeid mellom skoler. (Eks. Tverrfaglige lokalgitte eksamener).

Gjennomgang for deg som skal ta digital eksamen. Se video under (Utseende på portalen og videoen er ikke helt like):

https://vimeo.com/91707372

Del denne artikkelen på: