Om skolen

forside01

Vågen videregående skole holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum.

Skolen huser utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur, Design og håndverk VG1, Interiør og utstillingsdesign VG2, Interiør VG3 og Utstillingsdesign VG3. Kombinasjonen av store fagmiljø innenfor estetiske programfag gjør skolen unik nasjonalt og internasjonalt.

Vågen har ca. 850 elevplasser og 160 ansatte. Ved skolen legges det stor vekt på samarbeid gjennom team og arbeidslag. Moderne teknologi innenfor alle fagfelt gir muligheter for relevante og framtidsrettete læringsprosesser. Skolen har en egen teknisk stab med kompetanse innenfor lys/ lyd, medieteknikk og IKT.
Skolebygget inkluderer også Sandnes Kulturskole, noe som gir flotte muligheter til samarbeid på mange områder. Stor grad av sambruk av rom mellom den videregående skole og kulturskolen sikrer en effektiv utnyttelse av byggets mange spesialrom.
I skolens idrettshall er Sandnes Turnforening og andre idretter i kommunen faste brukere. Skolebyggets forestillingssal og andre rom i skolebygningen tilbys også for uleie ut til andre kulturaktiviteter.
Visjonene for skolene i Vågenbygget handler om å legge til rette for og skape unike læringsopplevelser. Læringsmiljøet skal være inkluderende og åpent for nye tanker og muligheter, og den enkelte skal bli sett og ivaretatt. Samarbeidsmuligheter skal åpnes opp og tas i bruk.

Del denne artikkelen på: