KDA – Kunst, Design og Arkitektur

  • KDA VG1
  • KDA VG1
  • KDA VG1
  • KDA – Kunst, Design og Arkitektur
  • KDA – Kunst, Design og Arkitektur

Hvorfor velge utdanningsprogrammet Kunst, Design og Arkitektur på Vågen vgs?

Vi gir deg muligheten til å gå på en ny, moderne og velutstyrt skole med dyktige lærere i både fellesfag og programfag. Du får opplæring innenfor grunnleggende teknikker i skolens mange spesialrom og verksteder. Du vil også få opplæring i og erfaring med digitale arbeidsmåter. Vi legger stor vekt på variasjon i undervisningen. Derfor veksler gruppestørrelsen fra samlinger i auditorier til små grupper i mindre studierom. På Vågen vgs er KDA - miljøet svært aktivt i forhold til både lokalmiljø og den digitale verden. Vi har mange samarbeidspartnere, noe som er svært stimulerende og som gjør at vi får vist fram arbeidene våre. Lærerkollegiet representerer stor bredde i kompetanse innenfor Kunst, Design og Arkitektur. Vågen vgs er også en stor skole med mange beslektede utdanningsprogram, noe som gir et flott utgangspunkt for spennende, tverrfaglige samarbeidsprosjekter. 

Er du glad i å jobbe kreativt? Liker du å tegne, designe og skape med grunnleggende teknikker og ved hjelp av digitale verktøy?

KDA gir deg følgende kompetanse:

  • Generell studiekompetanse
  • Spesiell studiekompetanse (Valgfritt. Ekstra realfag)
  • Ferdighetskompetanse som gir mulighet for å søke med opptaksprøver innen Kunst, Design og Arkitektur

Er du interessert i å lære om kunst, design og arkitektur?

Da er kanskje utdanningsprogrammet Kunst, Design og Arkitektur noe for deg! I tillegg til fellesfagene får du fordype deg i flere programfag, noen obligatoriske, andre valgfrie. I løpet av de tre årene skjer læring innenfor programfagene både gjennom praktisk utøvelse og mer teoretiske studier.

Når du har fullført disse tre årene, får du generell studiekompetanse som åpner for studier på høgskole- og universitetsnivå. Du kan også velge ekstra fordypning i realfag som kreves av noen høgskoler og universiteter. For mer informasjon om dette klikk her. Du er særlig godt rustet til studier innenfor kunst, kultur, design og arkitektur. Men det betyr også at de fleste studier videre står åpne for deg. Vi behøver kreative mennesker innenfor alle yrker, og innovasjon, kreativitet, kulturell forståelse vil være viktigere enn noensinne i årene fremover.

Timefordeling i løpet av 3 år:

Fellesfag VG1 VG2 VG3
Norsk 4 4 6
Matematikk (Vg1: 1T og  1P. Vg2:  2P og R1) 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Engelsk 5 0 0
Fremmedspråk 4 4 0
Historie 0 2 4
Samfunnsfag 0 3 0
Geografi 0 2 0
Religion og etikk 0 0 3
Kroppsøving 2 2 2
Sum fellesfag: 25 20 15
       
Felles programfag VG1 VG2 VG3
Kunst og Visuelle virkemidler 5 5 5
Design og arkitektur 5 5 5
       
Valgfrie programfag VG1 VG2 VG3
Foto og Grafikk 1 0      5 5
Fysikk 1 0 5 0
Internasjonal Engelsk 0 5 0
Foto og Grafikk 2 0 0 5
Design og Bærekraft 0 0 5*
Kunst og Skapende Arbeid 0 0 5*
Arkitektur og Samfunn 0 0 5*
Mediefag: Bilde 0 0 5
R2 0 0 5
Teknologi og forskningslære 1 0 0 5
Fremmedspråk 3 0 0 5
       
Sum timer per uke: 35 35 35 

* = Elevenes ønsker vil være avgjørende for hvilke fag som blir igangsatt. Det kan komme endringer i fagtilbudet.

Fremmedspråk som tilbys: Tysk nivå 1 og 2, Spansk nivå 2 og Fransk nivå 2.

NB: Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i tre år i ungdomsskolen, får du Tysk nivå 1 og må ha faget i tre år. 

Det betyr at du har tysk i stedet for et valgfritt programfag i VG3.

 FØLG KDA VÅGEN PÅ FACEBOOK

 Les mer om Kunst, Design og Arkitektur på vilbli.no:
 Søk Kunst, Design og Arkitektur nå i VIGO:
 Se også: KDALAB.NO
Del denne artikkelen på: