Vågen Videregående Skole

Velkommen til Vågen videregående skole!

Vågen videregående skole holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum.
Vi vil gi elevene unike læringsopplevelser!

Standpunkt- /2.terminkarakterer og frister

Kunngjøring av standpunkt- og 2. terminkarakterer for elever er 8.juni. Klagefrist er da 18. juni kl.15.00, elever som ønsker å benytte seg av hurtigklageordningen må levere klagen innen 12. juni 2015.

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes