Vågen videregående skole

FN
FN
Amnesty
Amnesty

Vågen er en Amnesty skole og har en aktiv gruppe som møtes annenhver tirsdag, klokken 14:20. For kontakt, henvend deg til leder av gruppa Une Eiriksdatter i 2MDRA på itslearning.

nullmobbing.no

Nullmobbing.no her finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter