Dannelse og miljø

”Dannelse og miljø” er på Vågen en overordnet overskrift på arbeidet med elevenes arbeidsmiljø, velferd og dannelse i vid forstand. Dette betyr at ”Dannelse og miljø” har konsekvenser for alle i skolesamfunnet, og at tiltak her griper inn i så å si alle andre felt.

Hva omfattes av arbeidet med ”Dannelse og miljø” på Vågen?

”Dannelse og miljø” omfatter:

Skolens fysiske arbeidsmiljø

Elevenes læringsmiljø

Elevenes faglige og sosiale kompetanse

Elevenes velferd og trivsel

Elevdemokrati og elevmedvirkning

Elevenes holdinger og atferd både i den fysiske og virtuelle verden

Dannelse og miljø har sammenheng med en rekke formelle og uformelle tiltak, planer og systemer i skolen. Under er noen av områdene vi fokuserer særlig på gjennom skoleåret på Vågen VGS:

Orden

Arbeidsvaner og søvn

Rus og tobakk

Trafikk (VG3)

Etikk og IKT

Kildekritikk, fusk og plagiat

Del denne artikkelen på: