Elevarbeider og kildebruk

Når du skal skrive en oppgave eller levere inn en besvarelse er det sjelden slik at ingen har sett på temaet før. Det finnes med andre ord nesten alltid mange som har publisert fakta, meninger og andre uttrykk (bilder, film, musikk etc.) om emnet tidligere. Det er derfor naturlig å dra nytte av det andre har gjort og så kommentere, vurdere og bygge videre selv.
Det som ikke er lov er å utgi det andre har skapt som sitt eget.

Når du skal bruke det andre har laget er det en del ting du må huske på:
Er kilden troverdig?
Er kilden objektiv?
Er kilden nøyaktig?
Er kilden egnet?
Disse spørsmålene utgjør kjernen i det vi kaller kildekritikk. NTNU har laget en nyttig side om dette temaet.

Å bruke kilder er altså både vanlig, lovlig og nyttig. Hvordan du bruker kilder og hvordan du refererer til dem er avgjørende for hvordan arbeidet ditt blir vurdert av andre. Du skal alltid oppgi kildene du har brukt på en slik måte at andre kan finne dem. Noe annet betraktes som juks og plagiat. Det rettslige grunnlaget for dette ligger i fylkeskommunalt ordensreglement (3.3 pkt. 6): “Fusk eller forsøk på fusk vil normalt føre til nedsatt karakter i atferd.” og alminnelige regler for hvordan man bruker og gjengir andres tanker, idéer og produkt, også uttrykt i åndsverkloven. For utfyllende kommentar les denne siden fra Universitetet i Bergen.

Det er viktig at du oppgir kildene dine så presist som mulig, både inne i teksten din og etter teksten. Hvordan du skal oppgi forskjellige typer kilder kan du lese om her i en felles side fra NHH, UiB og Høgskolen i Bergen. Vi anbefaler stilen Harvard som er brukt som eksempel på siden, men faglæreren din vil gi nærmere opplysninger om dette.

Dersom du vil ha en morsom og spennende vinkling på temaet kan du sjekke ut denne videoen fra UiB.

Del denne artikkelen på: