Elevsamtaler og hjem-skolesamarbeid

Samarbeidet mellom skole og foresatte er svært viktig, også i den videregående skolen. Under finner du informasjon om hvordan skolen vil legge til rette for dette samarbeidet. Du finner også informasjon om de ulike elevsamtalene som gjennomføres gjennom skoleåret.

Startsamtalen

Ved skolestart gjennomfører kontaktlærer en startsamtale med den enkelte elev i sin kontaktlærergruppe. Samtalen skal hjelpe skolen i arbeidet med å kartlegge den enkelte elevs evner og forutsetninger slik at det kan legges til rette for faglig og sosial utvikling.

Den halvårlige elevsamtalen med kontaktlærer

Elevsamtalen avholdes hvert halvår. Samtalene er en del av underveisvurderingen og skal omhandle elevens faglige utvikling.

Konferanse med foresatte til umyndige elever

I løpet av første halvår skal kontaktlærer gjennomføre samtale med foresatte til alle elever som er under 18 år. Eleven har rett til å være tilstede. Se hjemmel og krav til samtalenes innhold i forskrift til opplæringslovens § 20-4.

Fagsamtalen med faglærere

Faglærer gir etter første halvår elevene underveisvurdering gjennom en fagsamtale. I fag som videreføres på et høyere nivå det påfølgende skoleår gjennomføres slik samtale også i slutten av andre halvår.

Foreldremøter

Skolen inviterer foresatte til elever i VG1 og VG2 til foreldremøter rett etter oppstarten av et nytt skoleår. Se hjemmel og krav til innhold i forskrift til opplæringslovens §20-4.

Konferanser og annen kontakt gjennom skoleåret

Vi inviterer foresatte til å ta kontakt med kontaktlærer, faglærer eller skoleleder ved behov gjennom skoleåret. Du finner alle ansattes mailadresser på nettsiden.

Del denne artikkelen på: