Elevundersøkelse

Oppgaver for gjennomføringsansvarlig:

En eller flere fra skolens personale eller lærerstaben må være tilstede når elevene svarer på undersøkelsen. Du som er ansvarlig for undersøkelsene har ansvar for disse oppgavene:

 • Sørge for at alle elevene finner undersøkelsen på nettet og klarer å logge seg på systemet. ( https://elfu.udir.no )
 • Gjenta kort hensikten med undersøkelsen og påpeke viktigheten av å svare seriøst på spørsmålene. http://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/les-dette-for-du-svarer-undersokelser.pdf
 • Fortelle elevene at det ikke er mulig å finne ut av hva de har svart.
 • Gi en muntlig innføring i hvordan spørreskjemaet skal fylles ut.
 • Gi hjelp hvis det er elever som lurer på hvordan spørsmål skal forstås.
 • Informere elevene om at de kan oppheve et svar ved å trykke på spørsmålsteksten.
 • Se til at hver elev fyller ut spørreskjemaet uten påvirkning fra andre elever.
 • Hjelpe til ved eventuelle tekniske problemer.
 • Sørge for at alle elevene får tilstrekkelig tid til å fylle ut spørreskjemaet..
 • Minne elevene om at de må trykke på "fullfør" for at deres besvarelse skal bli registrert.

Gjennomføring av elevundersøkelsen:

 1. Gå til https://elfu.udir.no
 2. Logg på med generert brukernavn, et brukernavn pr elev.
 3. Gjennomfør undersøkelsen
 4. Husk å klikke fullfør når alle svarene er utfylt
Del denne artikkelen på: