Inntak til videregående opplæring

Inntak til videregående opplæring Vg1, Vg2 eller Vg3

 

Dette skrivet bygger på forskrift til opplæringslova kap. 6 om inntak til videregående

opplæring. Det er viktig informasjon når det gjelder inntaksrekkefølgen og konkurransen

om å komme videre på det kurset eleven søker på.

 

For de som skal søke Vg1

En søker som får innvilget omvalg, skal som hovedregel tas inn som fulltidselev.

Se § 6-5. Som fulltidselev må man følge undervisningen i alle fag.

 

For de som skal søke Vg2

Vilkårene for inntak til Vg2 er at søkeren har bestått i alle fag som er fastsatt i læreplanverket

for utdanningsprogrammet på Vg1, enten de avsluttes med standpunktkarakter

eller er gjennomgående til Vg2 (norsk, engelsk og kroppsøving). Fagene må være bestått

med minimum karakteren 2 (to). Se § 6-28.

 

For de som skal søke Vg3 i skole

Vilkårene for inntak til Vg3 er at søkeren har bestått i alle fag som er fastsatt i læreplanverket

for Vg1 og Vg2. Dette betyr at alle fag på Vg1 og Vg2 må være bestått med

minimum karakteren 2 (to). Se § 6-28.

 

Hva betyr dette i praksis for den som skal søke Vg2 eller Vg3?

 

Elever som har bestått alle fag på Vg1/Vg2 vil bli tatt inn som fulltidselever på neste trinn

(Vg2/Vg3). Se § 6-5.

Elever med karakteren 1 i fag kan vurderes som kvalifisert til å bli tatt inn som fulltids-eller deltidselever på neste nivå.

Elever som har IV (Ikke Vurdering) i ett eller flere fag vil som hovedregel bli tatt inn som

deltidselever.

Deltidselever vil bli tatt inn etter fulltidselever ved inntak på neste trinn (Vg2/

Vg3). Det betyr at det er mindre sannsynlig at deltidselever får komme inn på det tilbudet

og/eller skolen de ønsker på Vg2/Vg3, Se § 6-29. Inntak til videregående opplæring Vg1,

Vg2 eller Vg3

I enkelte tilfeller kan eleven likevel vurderes som kvalifisert for å bli tatt inn som fulltidselev

til Vg2/Vg3 dersom avgiverskolen mener eleven kan flyttes opp på neste nivå.

Det vil være inntakskontoret som fatter avgjørelsen. Dersom en elev har karakteren 1

eller IV i første halvårsvurdering, er det viktig å ta kontakt med faglærer og/eller rådgiver

så snart som mulig.

 

Bente Jelsa,

Rektor Vågen vgs

Del denne artikkelen på: