Internasjonalisering

Internasjonalisering skal bidra til å gi elevene ved Vågen vgs unike læringsopplevelser. Vi ønsker å inspirere elevene til å bli aktive deltakere i framtidens internasjonale samfunn. Ved å legge til rette for å komme i kontakt med ulike kulturer, fagmiljøer og ungdom over landegrensene tror vi at det vil bidra til at våre elever lettere vil søke videreutdanning og jobber i utlandet, at de får utvidet sin framtidige arena for utfoldelse.

Våre utdanningsprogram MDD, MK, KDA og DH henter alle mye av sin inspirasjon internasjonalt, man må ut av det lokale fagmiljøet for å finne toppytelser innenfor alle disse fagområdene. Å ta med elever til de kulturelle metropolene, vil kunne gi dem læringsopplevelser av ypperste kvalitet.

Også innenfor internasjonale prosjekter skal det fokuseres på en positiv samarbeidskultur på tvers av programområder og fag. Ved å integrere fellesfagene vil man også skape en dypere forståelse for historien og kulturen i landene man forholder seg til.

Vi ønsker at i løpet av et 3-årig utdanningsløp ved Vågen vgs skal alle våre elever få anledning til å delta i minst ett internasjonaliserings-prosjekt.

Del denne artikkelen på: