Skade/tap av datamaskin

For elever på VG1 som har kjøpt PC/MAC gjennom Rogaland Fylkeskommune sin PC-ordning:

Elevenes datamaskiner er dekket av normal forhandlergaranti. Ved garantisaker må eleven selv ta kontakt med forhandler for å få skade/feil utbedret. Skolen har ikke garantiansvar for datamaskiner kjøpt gjennom Rogaland Fylkeskommune sin PC-ordning.

Dersom eleven vil forsikre datamaskinen må en selv sørge for det.

Skolen sine IKT-teknikere kan hjelpe med feilsøking og lignende, men kan ikke utføre garantireparasjoner.

Salgsbetingelser for elev-pc: http://rfk.telehuset.no/informasjon/salgsbetingelser/

Salgsbetingelser for elev-mac: http://eplehuset.net/gruppe/elevmac-rogaland-fylkeskommune

Del denne artikkelen på: